WHERE:

Rio Tinto Stadium
Rio Tinto Stadium

WHEN:

May 28, 2022 7:30 pm

TICKETS:

Paid Event

INFO:

RSL vs Houston at Rio Tinto Stadium. Kick off at 7:30pm