WHERE:

Rio Tinto Stadium
Rio Tinto Stadium

WHEN:

September 10, 2022 7:30 pm

TICKETS:

Paid Event